Egészségügyi nővér-technikus


 

Az orvos első munkatársa a nővér. A nővér, aki nem csupán egy kisegítő, hanem igen jelentős feladatot és felelősséget tölt be a gyógyítás egész folyamatában, a diagnózis felállításától, a gyógyítás, a rehabilitáció és mindenképp a megelőzés területén egyaránt. A nővér, aki a legközvetlenebb és a leggyakoribb kapcsolatba kerül a beteggel, aki néha előbb vesz észre jeleket,  mint maga az orvos, akinek a szava döntő lehet abban, hogy beteg gyógyulni akarjon, vagy, hogy jobb kezelést kapjon. Minderre rátermettség, alapos képzettség és gyakorlati felkészültség szükséges. Az iskolának ez a legrégebb óta fennálló szakiránya, a legtöbb tapasztalattal, így méltán mondhatjuk, hogy egy érett és jól megalapozott hagyományra és minőségre épülő képzés biztosítja a nővér-technikus szakemberek formálódását.

 

Aki elvégzi ezt a négyéves középiskolát bármely kórház vagy egészségház bármelyik osztályán dolgozhat, valamint óvódákban foglakozhat olyan gyerekekkel kik még nem töltötték be e kétéves kort. A tanmenet lehetõvé teszi, hogy a diákok olyan alapos képzést kapjanak általános tantárgyakból, amely lehetõvé teszi hogy szinte bármely egyetemre bejussanak. Négy évig tanulják az anyanyelvet, szerb nyelvet, idegen nyelvet, fizikát, három évig a biológiát, kémiát, két évig a történelmet, matematikát. Egyéves tantárgyak a zenemûvészet, latin nyelv, pszichológia, informatika, képzõmûvészet, szociológia, filozófia, alkotmány és polgárjog stb.

 

A szaktantárgyak kõzül elsõnek az anatómia és fiziológia nevû tantárgyat kell megemlítenünk amely alapozó tantárgy. Iskolánk kitûnõen felszerelt anatómia tanteremmel rendelkezik ahol a diákok a legmodernebb multimédiás eszkõzõk segítségével tanulhatnak. A második évtõl kezdve következik a patológia, higiéna, gyógyszertan, járványtan, mikrobiológia, sebészet, belgyógyászat, neuropszichiátria, nõgyógyászat és szülészet, gyermekgyógyászat. A szaktantárgyak nagy része nem csak elméleti oktatást foglal magába. hanem gyakorlati oktatást és blokkórákat is. Legfontosabb gyakorlati tantárgy az egészségügyi ápolástan. Ápolástan órákon sajátítják el a diákok a szakma csínját-bínját. Az ápolástan szaktantermünk a legmodernebb taneszközökkel van felszerelve. A diákok babán, mûkaron gyakorolják a vérvételt, injekcióadást, katéterezást, infúzióadást stb.

 

 A diákok a gyakorlati oktatást a második évtõl kezdve, a zentai kórházban és egészségházban végzik.

 

Meg kell említenünk még az elsõsegélyt, amellyel elsõ osztálytól kezdve barátkoznak a tanulók. A zentai Võrõskereszttel együttmûködve rendszeresen részt veszünk a helyi, vajdasági és országos versenyeken, rendezvényeken. Diákjaink közül évente több elõadó is kikerül.

 

 

Munkakör

Az egészségügyi nővér illetve technikus gondoskodik a betegek általános illetve speciális ápolásáról, kivizsgálásra illetve terápiára készíti elő a pácienst, megfigyeli a betegt, méri illetve követi a vitális funkciókat  (láz, pulzus, vérnyomás, légzés, testsúly stb.), laboratóriumi analízhez vizeletet, vért gyűjti be, elsősegélyt nyújt ha szükség van rá, egészségügyi felvilágosító tevékenységet folytat.

 

  

Pontszám

Tanév Minimum Maximum

2002/2003

69,38 100
2003/2004 67 100
2004/2005 71,48 101
2005/2006 77,52 100
2006/2007 76,6 93,5
2007/2008 71,24 95,5