ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈА


 

 

Од 2004. године наша школа прима и ванредне ученике, ради преквалификације.

 

Помоћу преквалификације може било ко ко је завршио четворогодишње средње школовање да ванредно упише било које од дозвољених смерова и да се оспособљава за бављење том струком.

 

Важно је напоменути следећа:

 

-     ванредни ученик испит полаже само из стручних предмета које није имао у току свог редовног четворогодишњег школовања

-     ванредни ученик не треба да посећује наставне часове, али треба да похађа наставним планом предвиђене вежбе. Школа организује консултације са наставницима стручних предмета

-     школовање није ограничено никаквим роком. Свако припрема испите према својим могућностима и способностима

-     преквалификација није бесплатна. Упис, вежбе које се похађају и испити се плаћају, и то према ценовнику прописаном од стране Министра просвете, науке и технолошког развоја

-     испити се полажу сваког другог месеца

-     после последњег положеног испита, ванредни ученик поново полаже матурски испит. Матурски испит се полаже у јунском или у децембарском испитном року.

 

У школској 2014/2015 ученици, који су заинтересовани за медицинску струку и желе да се преквлификују, имаће прилику да упишу јадан од следећих смерова:

 

-     медицинска сестра-техничар (20 ученика)

-     фармацеутски техничар (15 ученика)

 

Потребна документација за пријаву:

 

-     молба

-     фотокопија личне карте

-     фотокопија дипломе из средње школе

-     фотокопије 4 сведочанства из четири разреда завршене средње школе

 

Потребна документација за упис:

 

-     оригиналан примеарак извода из матичне књиге рођених

-     оригинална диплома из средње школе

-     оригинални примерци сведочанстава из четири разреда завршене средње школе

 

Пријаве се могу поднети до краја месеца јуна 2014. године. Упис ученика ће се вршити у августу.