УПИС


 

 

У школској 2014/2015 години заинтерсовани ће имати могућности да упишу следеће смерове:

 

1.       на српском језику ће се отворити:

-     смер медицинска сестра-техничар (30 ученика)

 

2.       на мађарском језику ће се отворити:

-     смер медицинска сестра-техничар (30 ученика)

-     фармацеутски техничар (30 ученика)